Phishing prawie doskonały - "na komornika"

Dotarł dziś do mnie prawie doskonały przykład phishing’u.
Nie tyle doskonały pod względem technicznym (tu wiele do nadrobienia ;-) ) ale ze względu na inżynierię społeczno-psychologiczną czyli granie na emocjach które zgodnie z budową naszego mózgu oddziaływają szybciej niż intelekt.

No bo jak zareagujemy gdy dostaniemy na „firmowy” adres pismo/e-mail od „Komornika Sądowego” p.t. „Komornicze zajęcie egzekucyjne konta bankowego” i to wyglądające niemalże jak „urzędowe” ?
Z informacją na końcu Fotokopia wyroku Sądu w Warszawie wraz z uzasadnieniem do pobrania: http://komornikmstwarszawa.c0.pl/KM5043_11pdf.exe (NIE KLIKAĆ !!!) .

Zagra intelekt (ostrożność) czy emocje ???
No przecież „każdy” kliknie na dokument „à la pdf” aby sprawdzić o co chodzi …. i mamy Cię (a dokładnie Twój komputer).
Tak więc po pierwsze myślmy (jak zawsze ;-) ), po drugie zawsze sprawdzajmy podejrzane linki na https://www.virustotal.com/ .

Jak już pisałem poniższy phishing jest prawie doskonały. Jakby autorzy popracowali nad detalami to … strach się bać jak byłby skuteczny …

A tak wyglądała wiadomość e-mail:

Komornik Sądowy Warszawa, dnia 15-02-2015
przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotów
Zuzanna Tomczyk
Kancelaria komornicza w Warszawie
01-865 Warszawa Broniewskiego 33
e-mail: zuzanna.tomczyk@onet.pl
KM 5043/11

ZAJĘCIE
komornicze zajęcie egzekucyjne konta bankowego

I. Na wniosek wierzyciela:
WEB CORPORATION POLSKA SP. Z O.O.
01-466 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 124/122
którego reprezentuje pełnomocnik: Makowski Wąsik Kancelaria Radców Prawnych Sp.j. r.pr. Agnieszka Wąsik
00-876 Warszawa, Ogrodowa 158
i na podstawie tytułu wykonawczego:
Nakaz zapłaty w post. upominawczym SR dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy
z dnia 10-11-2014r, sygn. Akt XIV GNc 8342/14 zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 24-11-2014r.
na mocy przepisów art.881 i dalszych kpc została wszczęta egzekucja zajęcia konta bankowego przeciwko dłużnikowi.

celem zaspokojenia należności:
należność główna 2 576zł
odsetki do 14-12-2014r. 358,73zł
koszty procesu 348,94zł
koszty zastępstwa w egzekucji 1 250zł
wydatki gotówkowe 75zł

Fotokopia wyroku Sądu w Warszawie wraz z uzasadnieniem do pobrania: http://komornikmstwarszawa.c0.pl/KM5043_11pdf.exe
________________________________________
Komornik posiada dostęp do Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych, Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK), OGNIVO oraz do elektronicznego systemu sądowego (e-sąd), który umożliwia egzekucję na podstawie zamieszczonych w systemie tytułów wykonawczych.

p.s. Dla przypomnienia z raportu Największe zagrożenia dla Bezpieczeństwa w Internecie w 2015 roku - głos polskich ekspertów” wynika, że za najbardziej prawdopodobne zagrożenia uznano:
Phishing z wykorzystaniem poczty elektronicznej i serwisów WWW – 4,67 - http://www.itsecurity24.info/?q=node/16

Tags: